Com pots col·laborar?

Fes el teu donatiu!

AVANTATGES FISCALS

Donatius purs i simples 40% - Quan l'empresa fa un Donatiu, es beneficia d’una deducció de fins a un 40% en la quota íntegra de l’Impost de Societats, amb un límit del 15% sobre la base imposable.

Donatius durant 3 anys com a mínim 50% - Quan l’empresa fa un donatiu en els 2 exercicis fiscals anteriors per un import igual o superior a la Fundació, es beneficia d’una deducció extra del 50%.

Deduccions per col·laboració - Quan l’empresa firma un Conveni de Col·laboració empresarial per a activitats d’interès general, la quantitat donada es considera despesa deduïble de la base imposable de l’impost de Societats, sense límit de quantitat.


Col·laboracions empreses

Donacions anuals

Donacions puntuals per a una activitat o projecte en concret

Donacions a través del Calendari Solidari d’Elna

Donacions de productes o materials

Organització d’actes, activitats i/o celebracions solidaries