Què fem

El nostre projecte

Nosaltres oferim a les persones amb DID la possibilitat d'iniciar el camí cap a una vida adulta amb el màxim d'autonomia personal, brindant-los en cada cas l'acompanyament a casa que necessita. Ho duem a terme proposant-los activitats que, més enllà de la vida laboral, els permetin millorar la seva salut i qualitat de vida en trets generals.

Fem èmfasi en la prevenció de la salut, tant física com emocional. Ens centrem a facilitar i promoure activitats on les relacions socials siguin un factor predominant.

Creem entorns segurs de vincles on aquestes persones construeixin el seu sentiment de pertinença i puguin sentir que tenen realment tenen una vida digna

A través de diferents projectes organitzem activitats i intervencions a la mida de cada grup i persona

El fet de ser una entitat relativament petita, amb un equip estable, ens permet dissenyar grups reduïts i fer seguiments molt individualitzats i específics

Partim dels principis de la llibertat d'escollir i de recerca de sentit. Per tant, la persona que assisteix a aquesta entitat ho fa per decisió pròpia

Es respecten els seus interessos i tries; se l'acompanya en el procés de prendre decisions i d'entendre el sentit que pot tenir per ells la seva tria

Projectes