Espai Alba

Espai Alba vol oferir suport, orientació i acompanyament a les persones amb DID, als seus familiars o assistents i als professionals que els atenen en el dia a dia. Tot el procés estarà acompanyat per persones o professionals formats en el Model Integratiu Relacional en acompanyament a pèrdues i al dol, postulat per Alba Payàs (2010) i un model d’orientació en la línia humanista i constructivista, coneixedors del món de la diversitat funcional lleu i moderada.

Àmbits d'actuació

Suport en situacions de patiment i/o trauma

Una família on un dels membres és una persona amb DID és un sistema fràgil. Les relacions entre els seus membres acostumen a estar impregnades de sofriment i els vincles afectius es poden malmetre fàcilment. A més, sovint li manca un acompanyament adequat, cosa que la fa més vulnerable.

Davant d’això, la Fundació Elna ofereix acompanyament a les famílies en el seu procés d’acceptació i/o si cal, de desvinculació emocional del seu fill o filla, perquè li donin l’espai suficient per accedir de forma saludable a la plena autonomia.

Com preservar i fer possible el camí cap a la vida adulta d’aquest fill o filla?

Un espai dirigit a donar informació i a acompanyar a la presa de decisions.

Volem donar una informació integrada i personalitzada respecte a les possibilitats de futur que li ofereix la nostra societat a cada persona amb DID.

La informació ha de ser àmplia i rigorosa i s’ha de transmetre des del respecte i l’empatia. Ha d’estar relacionada amb tots els àmbits d’una vida (protecció legal, econòmica, àmbit laboral, maduració personal, riscos etc.)

Suport en situacions de dol

S’ofereixen acompanyaments en processos de dol i mort, tant a la persona amb DID com als familiars i/o professionals.