Estimulació Neurocognitiva

Plataforma NeuronUP

Els professionals de la Fundació Elna ens hem format en el programari NeuronUP per treballar l’Estimulació Neurocognitiva amb les persones amb DID. Comptem alhora amb l’assessorament d’una neuropsicòloga experta en aquest àmbit.

Objectius

Potenciar i mantenir les capacitats cognitives existents

Estimular al màxim aquelles més deficitàries

Compensar les que no es poden desenvolupar

Per a aconseguir un millor nivell d’estimulació complementem l’ús de la plataforma NeuronUP amb exercicis o activitats relacionades amb l’ús de les TIC ( mòbil, ordinador o tauleta), sempre personalitzades.

Es pretén estimular diferents funcions cognitives com l’orientació, la memòria, el llenguatge, les funcions executives, habilitats visuoespaials, la cognició social, etc.

L’estimulació de les funcions cognitives  pot revertir directament en les activitats de la vida quotidiana.

Aquesta estimulació sempre requereix temps, sistematització i continuïtat. 

Què és el NeuronUP?

Es tracta d’una plataforma web que té com a principal objectiu la neurorehabilitació i l’estimulació cognitiva, i que permet la recuperació,  substitució i/o  manteniment d’habilitats cognitives  a través d’exercicis online o en paper que es poden personalitzar segons les característiques dels usuaris. Totes les activitats estan dissenyades per un grup de professionals de la neuropsicologia i donen lloc a una intervenció intensiva i idiosincràtica. L’any 2017, el NeuronUP va convertir-se en la plataforma líder en la rehabilitació i estimulació cognitiva en el mercat de parla hispana i es pot utilitzar en sis idiomes diferents.