Acreditació AcTIC

L’acTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació i està expedit per la Generalitat de Catalunya. La Fundació Elna ha arribat a un acord amb la  plataforma acTIC.cat que permet dos tipus d’adaptacions per als nois i noies amb DID lleu:

TEMPS

disposen del temps que calgui per assolir el nivell abans de realitzar la prova final.

ESPAI

la prova final es duu a terme a la seu de la Fundació Elna, en un entorn conegut.

 

Tot i aquestes adaptacions, l’examen és el mateix que fa qualsevol persona de la societat, no es fa adaptació de nivell ni es compta amb cap suport en el moment de l’examen. Disposem de materials de reforç i una metodologia pròpia que hem anat dissenyant al llarg d’anys de funcionament d’aquest projecte.

Objectius

Impulsar l’alfabetització digital i la comunicació en xarxa de les persones amb DID lleu i moderada.

Oferir, amb el suport i mètode adequat, la possibilitat d’obtenir  aquesta acreditació a les persones amb DID lleu  i amb Funcionament Intel·lectual Límit (FIL) amb un nivell avançat en informàtica i, així, ampliar el seu currículum formatiu, cosa que impactarà en el seu àmbit laboral.

ACTIC NIVELL BÀSIC. Què acredita aquest certificat?

  • Domini elemental de les TIC.
  • Usuari bàsic de les TIC, que es pot considerar inclòs en la societat digital.   

ACTIC NIVELL MITJÀ. Què acredita aquest certificat?

  • Domini efectiu en l’ús de les TIC en relació amb els àmbits generals d’aplicació.
  • Usuari que gaudeix d’autonomia i capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies.