Informàtica bàsica i avançada

En una societat digitalitzada com és la nostra creiem que és més important treballar per aconseguir que les eines tecnològiques siguin accessibles per a tothom.

Objectiu

Impulsar l’alfabetització digital i la comunicació en xarxa de les persones amb DID lleu i moderada.

Utilitzar les Noves Tecnologies (l'ordinador, mòbil i/o la tauleta) genera un sentiment d'inclusió i facilita la comunicació amb l'entorn. Sabem, alhora, que l'ús d'aquestes tecnologies potencia l'estimulació neurocognitiva de funcions com: L'atenció, la memòria, la planificació, la inhibició, etc.

Adaptem la formació a cada persona segons les seves capacitats, ritme d'aprenentatge i interessos. Per aquest motiu, les classes són individuals o com a màxim de dues/tres persones.

Icone carpeta

Informàtica Bàsica

Aquesta formació està pensada per a persones amb DID moderada amb dificultats lecto-escriptores importants.

A títol general, però sempre partint d’adaptacions i objectius personalitzats, aquesta formació pretén:

 • Fomentar l’autonomia en l’ús de les noves tecnologies.
 • Aprendre o millorar les estratègies bàsiques de navegació per internet.
 • Aprendre a ordenar informació (carpetes, arxius, etc.).
 • Aprendre a fer ús del correu electrònic.
 • Conèixer el funcionament bàsic del Word i el Power Point.
Icono ventana

Informàtica Avançada

Aquesta formació va dirigida a persones amb DID lleu o amb dificultats importants en les funcions executives.

A títol general, però sempre partint d’adaptacions i objectius personalitzats, aquesta formació pretén:

 • Millorar estratègies de la cerca per internet.
 • Aprendre a seleccionar informació dins d’una pàgina web.
 • Aprofundir en l’ús del Word.
 • Conèixer el funcionament bàsic de l’Excel.
 • Aprendre a fer servir eines digitals de planificació (Google Drive, calendaris...).
 • Conèixer nous programes que resultin interessants per la persona (Canva, Movie Maker...).