Rosa Mora

Psicóloga Clínica de la Fundación

La meva activitat professional parteix d’un interès i sensibilitat envers les persones vulnerades en els seus drets, així com cap a les infàncies i joventuts amb necessitats especials. La meva pràctica professional com a psicòloga i psicoterapeuta, durant els darrers trenta anys, ha estat vinculada a l’acompanyament emocional d’infants, adolescents i joves adoptats, així com les seves famílies. Alhora soc psicoterapeuta de persones adultes. Compto amb una àmplia formació sobre el desenvolupament infanto-juvenil i les conseqüències de les adversitats primerenques, així com els factors de protecció. Sé de la importància que les persones amb diversitat funcional disposin de recursos i suports pensats i creats amb sensibilitat, sempre de forma personalitzada, per així gaudir d’una vida digna. Des d’aquesta convicció va emergir l’interès per formar part de l’equip de la Fundació Elna.

Mi actividad profesional parte de un interés y sensibilidad hacia las personas vulneradas en sus derechos, así como hacia las infancias y juventudes con necesidades especiales. Mi práctica profesional como psicóloga y psicoterapeuta, durante los últimos treinta años, ha estado vinculada al acompañamiento emocional de niños, adolescentes y jóvenes adoptados, así como a sus familias. Al mismo tiempo soy psicoterapeuta de personas adultas. Cuento con una amplia formación sobre el desarrollo infanto-juvenil y las consecuencias de las adversidades tempranas, así como los factores de protección. Sé de la importancia de que las personas con diversidad funcional dispongan de recursos y soportes pensados y creados con sensibilidad, siempre de forma personalizada, para así gozar de una vida digna. Desde esa convicción emergió el interés por formar parte del equipo de la Fundación Elna.

 


Formación

  • Licenciada en Psicología y Especialista en Psicología Clínica,
  • Título como Psicoterapeuta - Europsy de la European Federation of
  • Psychologists' Association (EFPA)
  • Postgrado - Clínica y Aprendizaje en Psicología Clínica desde la perspectiva psicoanalítica.UB
  • Postgrado - Clínica psicológica y psiquiátrica infantil y juvenil. FETB
  • Formación continuada en el ámbito del desarrollo neuropsicólogico y emocional de infanto-juvenil, la intervención psicológica y terapéutica con adultos.