THIS WEBSITE USES COOKIES:
We use use our own cookies and third-party cookies to improve our services. If you continue to use this website, we understand you consent to our cookies policy. You can find more information or learn how to change the configuration in our cookies policy.

En els Estatuts es descriuen les finalitats fundacionals i activitats de l'entitat.

(clica aquí per a veure els estatuts)

Destaquem els aspectes següents:

Elna  atén les necessitats dels joves i adults a partir de 16 anys, pel que fa a salut i a la prevenció de malalties en què aquests presenten una major prevalença que la població general.

També vol donar resposta a la necessitat flagrant d’habitatges i acompanyar el procés d’independència d’aquests joves de casa els pares a edats raonables i que aquest canvi esdevingui un procés confortable i poc traumàtic per a tots els membres de la família.

Així mateix, vetlla per fer costat a la família a l’hora de fer front al futur del seu fill/-a amb DID; o bé quan ha de viure una situació de dol vinculada a una pèrdua o mort. 

Al mateix temps Elna entén que en un projecte de vida digna també s’hi inclouen experiències vinculades amb l’àmbit de la cultura i en el de l’oci, i en aquesta línia ofereix projectes capdavanters i innovadors.

La filosofia de la fundació se sustenta en fomentar que les persones amb discapacitat intel·lectual lleu i moderada siguin considerades, per la societat civil, com el que són: joves i adults en tots els aspectes de la seva vida, tractant-los d’acord amb la seva edat i d’aquesta manera trencar l’imaginari social que encara els veu com a eterns nens. 

Volem una vida digna per a aquests ciutadans i ciutadanes, la mateixa a què aspirem la majoria de nosaltres. Fugim de la demagògia, dels grans discursos, dels projectes inabastables i ens centrem en el dia a dia, en la seva quotidianitat.
 
Les línies principals de treball les podeu trobar, amb tot detall, en els apartats Què és DID?  i/o  Projectes.