THIS WEBSITE USES COOKIES:
We use use our own cookies and third-party cookies to improve our services. If you continue to use this website, we understand you consent to our cookies policy. You can find more information or learn how to change the configuration in our cookies policy.

Finalitats de la Fundació

La Fundació Elna està formada per un grup de persones amb capacitats i característiques diferents unides per la voluntat d’acompanyar joves i adults amb necessitat de suport intermitent i limitat en la millora de la seva qualitat de vida.
Veure els Projectes i l'apartat Actualitat de la web