THIS WEBSITE USES COOKIES:
We use use our own cookies and third-party cookies to improve our services. If you continue to use this website, we understand you consent to our cookies policy. You can find more information or learn how to change the configuration in our cookies policy.

Aquesta temporada 2018-2019 s’ha iniciat el projecte “Preparació física”

Treballar un segon nivell de les capacitats físiques bàsiques directament relacionades amb la salut

Les capacitats físiques bàsiques son les capacitats de rendiment motor bàsic i comuns a múltiples activitats físiques, esports o exercici físic.

Aquestes capacitats son innates en l'individu i el predisposen a tenir un bon nivell de condició física que influencia directament en el major o menor cansament en  les activitats de la vida diària.  

Una característica d’aquestes capacitats és que són factibles de mesurar i milloren a través de l'entrenament adequadament programat.  

Per tant amb aquesta activitat es pretén incidir en l’aparell  cardiovascular i en l’osteo-muscular. Concretament es fa èmfasi en la resistència, la força, la flexibilitat i la velocitat.

Us oferim dos vídeos de poca qualitat d'imatge però que mostren la preparació física que realitzen un dia qualsevol.