THIS WEBSITE USES COOKIES:
We use use our own cookies and third-party cookies to improve our services. If you continue to use this website, we understand you consent to our cookies policy. You can find more information or learn how to change the configuration in our cookies policy.

Informació sobre les diferents discapacitats

Aquestes explicacions estan orientades bàsicament a la divulgació entre col·lectius no especialitzats i per això s’hi utilitza un llenguatge planer.

Què és DID? 

És l’acrònim que vol representar el concepte de Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament.

La Discapacitat Intel·lectual (DI) es caracteritza per les limitacions significatives tant del funcionament intel·lectual com del comportament adaptatiu. Aquestes limitacions s’observen en les habilitats conceptuals (estratègies personals, creativitat, comprensió de les situacions...), en les socials i en les de l’adaptació pràctica. La persona mostra limitacions en la realització de les tasques que s’espera que faci dins el seu entorn social. Aquesta discapacitat s’origina abans del 18 anys.

 


Què és TGD? 

És l’acrònim que vol representar el concepte de Trastorn Generalitzat del Desenvolupament.

El Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD) són un conjunt de trastorns caracteritzats per la dificultat, més o menys accentuada, per mantenir interaccions socials. Les persones que el pateixen també tenen dificultats per comunicar-se, i presenten un repertori d'interessos i activitats restringit, estereotipat i repetitiu.

Aquest transtorn es divideix en cinc categories: Síndrome autista, Sindrome d’Asperger, Sindrome de Rett, Trastorn desintegratiu de la infància i Trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat.

Fa uns anys es considerava la DI o el TGD com una característica invariable de la persona que perdurava al llarg de tota la seva vida, però actualment es coneix que en funció dels tipus de suports individualitzats que rep la persona, aquesta pot millorar el seu funcionament individual i la seva qualitat de vida. A partir del plantejament de quin és el terme més adequat, s’han proposat noves terminologies, com la de Diversitat Funcional intel·lectual (DFI).
 

Els avenços científics que s’han desenvolupat en els últims anys han permès identificar síndromes d’etiologia i naturalesa desconeguda que, fins fa només alguns anys, quedaven sotmesos en la definició genèrica de retard mental. Aquests avenços faciliten que es distingeixi cada síndrome amb una naturalesa pròpia i permeten un tractament i una intervenció més eficaços en cada cas.