Prevenció de riscs en Xarxes Socials

Intervencions directes

Els professionals de la Fundació Elna constatem que, per les seves dificultats cognitives, neuropsicològiques i emocionals les persones amb DID són un col·lectiu molt vulnerable a patir assetjaments o abusos a través de les xarxes socials i, alhora, a fer-ne un mal ús, amb les greus conseqüències que això pot comportar a tots nivells. És per això que requereixen una formació i sensibilització específica, preventiva i protectora.

La intervenció se centra en:

  • Com fer un bon ús de la seva identitat digital.
  • Conèixer totes les possibilitats de la comunicació per internet i xarxes socials.
  • Aprendre com protegir-se dels riscs que comporta fer ús d’aquestes aplicacions (sexting, bulling, grooming, etc.)
  • El bon ús de l’aplicació de la missatgeria WhatsApp.
  • Aprofundir en el risc que pot comportar un mal ús del Whatsapp
  • Potenciar pràctiques d’ús més segur de les xarxes socials, responsables i més privades.

Aquesta formació és teòrico-pràctica. Els conceptes teòrics són molt bàsics. La nostra metodologia se sustenta sobretot amb propostes d’exercicis pràctics adaptades per a persones amb DID.

Utilitzar les Noves Tecnologies (l'ordinador, mòbil i/o la tauleta) genera un sentiment d'inclusió i facilita la comunicació amb l'entorn. Sabem, alhora, que l'ús d'aquestes tecnologies potencia l'estimulació neurocognitiva de funcions com: L'atenció, la memòria, la planificació, la inhibició, etc.

Adaptem la formació a cada persona segons les seves capacitats, ritme d'aprenentatge i interessos. Per aquest motiu, les classes són individuals o com a màxim de dues/tres persones.

Publicacions

Després de l'experiència de tres anys i comptant amb la col·laboració de Dipsalut, hem redactat un manual dirigit a professionals, amb el material i la tècnica  que hem anat elaborant en la nostra pràctica diàriament. És el nostre desig compartir-lo amb altres professionals i entitats amb l’objectiu que la formació pugui arribar al nombre més gran possible de persones amb DID.