Habitatge

Projecte Servei de suport a l'autonomia Elna

Inscrit en el registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya,  amb el número de registre S08978.

Acreditats com a Entitat col·laboradora per a la prestació de Serveis proveïdors de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública de la Generalitat de Catalunya (2019).

La Fundació Elna treballa perquè els joves i adults amb DID, que requereixen suport intermitent i limitat, tinguin l’autonomia suficient per a desenvolupar un projecte de vida propi i puguin participar en igualtat de drets i deures dins la comunitat.  

La nostra entitat, des de 2016, està duent a terme un model d’habitatge que defensa i demostra que la desinstitucionalització de persones amb majors necessitats de suports dels quals els permet la legislació del nostre país, és viable.

La FUNDACIÓ ELNA entén que cal emprendre un canvi urgent i inajornable respecte aquesta qüestió, i és per això que treballa per: 

  • Proporcionar habitatges d’un màxim de cinc persones d’edats similars, perquè visquin de manera independent amb els suports necessaris, en funció del nivell d’autonomia personal de cadascú. 
  • Garantir el dret a la seva intimitat, a una vida privada, i a desenvolupar el seu projecte d’independència sota un enfocament basat en la no institucionalització i en una convivència digna.