La fundació

Història

La Fundació Elna neix l'any 2013, amb l'objectiu d'oferir oportunitats reals en la vida de les persones amb DID, fora de l'àmbit laboral, que els permeti, amb els suports adequats, desenvolupar les seves capacitats i la seva autonomia, preservant la seva dignitat com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. És per això que tots els nostres projectes busquen donar resposta a la següent pregunta:

"Quin sentit li vols donar a la teva vida, després de la feina, després de l'escola o estudiar?"

Tots els projectes de la fundació pretenen donar resposta a aquesta pregunta.