Equip

Coneix-nos

La Fundació Elna està formada per un grup de professionals amb capacitats i característiques diferents, units per la voluntat d’acompanyar adolescents, joves i adults amb DID, amb necessitat de suport intermitent i limitat, en la millora de la seva qualitat de vida.

La coherència, el treball en equip I la formació continuada i sòlida són fonamentals pels professionals que treballen a la Fundació Elna. I en aquesta línia som exigents.

La metodologia, és a dir la manera que treballem, s’ha anat consolidant i donant fruits al llarg dels anys. Són maneres de fer, educar i acompanyar transversals, que s’apliquen en tots els projectes per igual. Pensem que no s’aprèn, ni es creix, ni s’integra, si no es manté una coherència en els diferents àmbits on participa la persona.